+

 

Wśród nieruchomości komercyjnych intratną ofertę stanowią stacje benzynowe. Tego typu ofert jest niewiele.  Stacje benzynowe w LBC Invest  wśród budynków handlowych uzyskują zdecydowanie podwyższone wyceny. Zainteresowany inwestor musi się liczyć z wydatkiem rzędu od kilku do kilkunastu  milionów złotych. Inwestycje w stacje benzynowe  powszechnie uważane są za dobry interes, choć wymagają dużych nakładów. Stacje paliw, podobnie jak inne typy nieruchomości komercyjnych, podlegają obrotowi na wolnym rynku przez inwestorów, którzy zawsze uwzględniają potencjał generowania przychodu przez te nieruchomości według stanu aktualnego, jak i stanu w przyszłości.   Umowy najmu przez stacje benzynowe  są zawierane zazwyczaj na dziesieć, piętnaście  lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata  Są też kontrakty dłuższe.

Definicja formalna stacji paliw jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Zgodnie z definicją zawartą w § 1 pkt 2 rozporządzenia stacja paliw płynnych to „obiekt budowlany, w skład którego mogą wchodzić: budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne urządzenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze”.

Inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup stacji benzynowej mogą spotkać się z różnymi  typami transakcji:

  1. stacji paliw zbywanych jako przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części tych przedsiębiorstw,
  2. stacji paliw zbywanych jako nieruchomości zabudowanej wraz z wyposażeniem,
  3. stacji paliw zbywanych jako nieruchomości zabudowanych bez wyposażenia.

Popularnością cieszą się  m.in. sieci dużych koncernów, mających bogatą ofertę paliw oraz innych artykułów (np. stacje paliw Orlen, stacje paliw BP). Z polskich firm na naszym rynku dominuje PKN Orlen, natomiast wśród przedsiębiorstw zagranicznych przoduje BP, czyli British Petroleum.

Liczba stacji paliw w Polsce wyniosła 7 902 na koniec I kw. 2023 r. wobec 7 898 punktów na koniec ub. r., wynika z szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Na rynku liczą się także stacje paliw należące do sieci dużych sklepów – jest ich 190. Najwięcej znajduje się przy sklepach Intermarche (64), hipermarketach Carrefour (43) i Tesco (29). Z kolei na autostradach najczęściej można spotkać stacje należące do: PKN Orlenu (38), Lotosu (20) i BP (19).

AVIA to europejska sieć stacji paliw znana na całym świecie, obecna na rynku paliw od ponad 90 lat. AVIA to obecnie blisko 3200 stacji paliw w 15 krajach Europy :  w Niemczech, Austrii, Belgii, Bułgarii, Hiszpanii, Francji , na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii, w Polsce, Portugalii, Serbii, w Czechach i na Ukrainie. W Polsce działa już ponad 100 stacji paliw AVIA zarządzanych przez Grupę Unimot. Ich liczba wciąż rośnie, chętnie wybierają je inwestorzy.

Na rynkowe rozróżnienie stacji paliw wskazuje Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN):

  1.  działające w sieciach koncernów paliwowych krajowych – Orlen, Lotos;
  2. działające w sieciach koncernów paliwowych zagranicznych – np. BP, Neste; AVIVA
  3. działające w sieciach niezależnych operatorów – np. Delfin, Huzar;
  4. działające w sieciach sklepowych i zarządzanie przez nie – np. Auchan.

LBC Invest jest doświadczonym doradcą w stabilne i zyskowne inwestycje w obszarze nieruchomości komercyjnych, doskonale zorientowanym w specyfice i potencjalne lokalnych rynków oraz potrzeb nabywczych kontrahentów takich rynków.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą off market stacji benzynowych z długoterminowymi umowami najmu na terenie całego kraju.

 

Stacja benzynowa w stylu retro