+

Property asset management jest strategią i umiejętnością potrzebną do zarządzania nieruchomościami, aby w perspektywie długoterminowej zwiększyć wartości inwestycji i obniżyć koszty. Jest to bardzo perspektywiczny system gdyż może przynieść wymierne korzyści właścicielom nieruchomości.

Zarządzanie aktywami na rynku nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, czy zarządzanie aktywami inwestycyjnymi koncentruje się na tym samym celu – nieruchomościach jako „aktywach” w przeciwieństwie do innych form niemajątkowych.  Zarządzanie nieruchomościami  aktywami na rynku nieruchomości skupia się przede wszystkim na nieruchomościach komercyjnych ze względu na większą wartość, rzadziej na mieszkaniowych dotyczących zwłaszcza projektów wielofunkcyjnych przeznaczonych dla różnorodnych najemców.

Jeśli chcemy osiągnąć wyższy zwrot z nieruchomości, a nie tylko płynąć z prądem, niezwykle istotne jest posiadanie jasnej strategii rozłożonej w czasie. Ważne jest również to, jaką cenę jesteśmy skłonni zapłacić za realizację celu. Plan zarządzania aktywami na rynku nieruchomości pozwala osiągnąć  realistyczne ramy czasowe i odpowiednią kolejność podejmowanych działań. Na każdym etapie bardzo ważne są porady zewnętrznych ekspertów. Doradcy mają nie tylko doświadczenie w sprawach dotyczących nieruchomości i rynku, a także świeże spojrzenie na daną nieruchomość, dzięki czemu potrafią znaleźć zupełnie nowe podejście. Za porady, które będą rzeczywiście użyteczne, warto zapłacić odpowiednią cenę, bo jak mówi stare porzekadło chytry zazwyczaj dwa razy traci.  Warto jednak upewnić się , że otrzymamy właściwą poradę, a nie szablonowe raporty.

Usługa property asset management to również profesjonalne  lokowanie środków inwestorów w aktywa inwestycyjne na rynku nieruchomości, dostosowana do indywidualnych potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem: horyzonu czasowego inwestycji, akceptowanego poziomu ryzyka. wymaganej stopy zwrotu, płynności środków. 

Środki finansowe są głównie inwestowane na rynku nieruchomości komercyjnych w obszarze powierzchni magazynowych i logistycznych, lokali handlowych i  projektów hotelowych oraz  zarządzane na poziomie strategicznym i operacyjnym.