+

Magazyn wysokiego składowania  są jedną z najbardziej nowoczesnych i  innowacyjnych opcji inwestycyjnych, chętnie wybieraną przez inwestorów.  Obiekty  budowlane wykorzystywane są do  wysokoregałowego składowania towarów. To  rozwiązanie  prowadzące do uzyskania znacznej optymalizacji przestrzeni, a tym samym ograniczenia kosztów. Jest to alternatywa najbardziej wydajna .

 

KLASYFIKACJA I RODZAJE MAGAZYNÓW

Termin „magazyn wysokiego składowania” nie został zdefiniowany  w prawie polskim. Pojęcie nie określają również żadne normy.

Dominujący podział dotyczy konkretnie wysokości składowania materiału:

 1. niskiego składowania – do 4,2 m,
 2. średniego składowania – od 4,2 do 7,2 m
 3. wysokiego składowania – powyżej 7,2 m

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) kategoryzuje obiekty budowlane odnosząc się do  wysokość od poziomu terenu  na 4 grupy:

 1. (N) budynki niskie – do 12 m
 2. SN) budynki średniowysokie – od 12 do 25 m
 3. (W) budynki wysokie – od 25 do 55 m
 4. (WW) budynki wysokościowe – powyżej 55 m.

Należy wskazać, że powyższy podział dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych  Nie jest to klasyfikacja obiektów magazynowych.

 

STANDARD  MAGAZYNU  WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Obiekty magazynowe klasy A pomimo, że są drogie w budowie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem na polskim rynku.  Wynika to  z rosnącej popularności zakupów online, różnorodności realizowanych i dystrybuowanych produktów, a także ich wysokich wymagań dotyczących magazynowania. Wynajem hali magazynowej to zobowiązanie długoterminowe, dlatego przedsiębiorcy preferują pomieszczenia spełniające określone wymagania i wyposażone w określonym standardzie. Należą do nich między innymi: korzystna lokalizacja, ugruntowana komunikacja, odpowiednie zagospodarowanie powierzchni magazynowej, a także parametry techniczne budowy.

Magazyn klasy A to magazyn spełniający najwyższe standardy. Kluczowe cechy to:

 1. wysokość min. 10 m składowania i głębokość (od 60 m) samego pomieszczenia,
 2. bezpyłowa posadzka o nośność podłogi minimum  5t/m²,
 3. parking,
 4. łatwy dojazd,
 5. monitoring terenu,
 6. regulacja temperatury,
 7. nowoczesny system przeciwpożarowy PPOŻ
 8. odpowiednie oświetlenie (150 lux).

 

Najczęściej magazyny klasy A wyposażone są w energooszczędne oświelenie  i systemy tryskaczowe.Magazyny niespełniające wymagań najwyższego standardu klasyfikowane są jako B, C czy nawet D.

 

ZALETY MAGAZYNÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Kluczowe korzyści wynikające ze składowania towarów w magazynach wysokoregałowych   to:

 1. znacząca optymalizacja kosztów składowania,
 2. optymalizacja wewnątrzmagazynowych działań operacyjnych,
 3. efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej,
 4. odpowiednie warunki składowania dla każdego typu towarów,
 5. elastyczność w zakresie dostosowywania konstrukcji oraz rozmieszczenia regałów do zagospodarowywanej przestrzeni

 

Inwestor, który zamierza zainwestować w nowoczesną przestrzeń magazynową, powinien rozważyć magazyny wysokoregałowe ze względu na  :

 1. wybudowania magazynu o większej kubaturze przy ograniczonej powierzchni dostępnego gruntu,
 2. precyzyjnego składowania i ewidencjonowania towarów
 3. zwiększenia bezpieczeństwa pracy personelu
 4. zróżnicowania składowanych towarów
 5. elastyczne dopasowanie konstrukcji do wymagań, potrzeb i specyfiki składowanych ładunków
 6. wyeliminowanie do minimum przypadkowego uszkodzenia towaru
 7. automatyzację procesów logistycznych

 

KOSZTY BUDOWY HALI WYSKIEGO SKŁADOWANIA:

Inwestycja powinna być precyzyjnie przemyślana oraz dostosowana do specyfiki i potrzeb inwestora.

Koszty wybudowania hali wysokiego składowania obejmują:

 1. koszty przygotowania inwestycji wraz z uzyskaniem pozwoleń,
 2. koszty projektu i budowy,
 3. koszty wykończenia hali i  niezbędne rozwiązania technologiczne ( doprowadzenie mediów, instalacji, wyposażenie hali: regały wysokiego składowania, wózki widłowe, automatyka magazynowa, zagospodarowanie terenu,  budowa  parkingów oraz pomieszczeń socjalno-biurowych)

Znaczący wpływ na koszty inwestycji ma rodzaj zastosowanej konstrukcji hali.  Najdroższe są hale murowane.  Zdecydowanie o wiele niższe koszty będą w przypadku budowy hali hybrydowej czy hali o konstrukcji stalowej.

Magazyny wysokoregałowe, ze względu na wysoki stopień mechanizacji i automatyzacji procesów magazynowo-logistycznych, wymagają zatrudniania przeszkolonych pracowników, którzy odbyli specjalistyczne kursy operatorskie.

 

Pomimo niełatwej sytuacji gospodarczej, która jest szczególnie widoczna w ostatnich miesiącach, rynek magazynowy w Polsce dynamicznie rośnie.  W budowie jest obecnie ponad 4,1 mln mkw. przestrzeni. Polska jest jedną z sił napędowych rekordowego popytu na magazyny w Europie. Bardzo duże zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne i produkcyjne oraz znakomita kondycja rynku przyciągają uwagę międzynarodowego kapitału.

Rynek magazynowy w województwie pomorskim rozwija się również  niezwykle ekspansywnie.  Strategicznym generatorem  silnego rozkwitu inwestycji – parków przemysłowo-magazynowych na Pomorzu  jest przede wszystkim  dostęp do portów morskich w Gdańsku i w Gdyni. Położenie geograficzne miasta, przy Autostradzie A1, drodze ekspresowej S7 oraz drogach krajowych 91 i 89  ekspresowych S8 zapewnia możliwość transportu na teren całego kraju oraz za granicę importowanych towarów z całego świata.

 

Posiadamy w ofercie grunty z przeznaczeniem pod projekty magazynowo-przemysłowe na terenie całego kraju (również w województwie pomorskim).