+

 Chociaż możliwości do lokowania swojego kapitału jest naprawdę wiele, to w kontekście długofalowej inwestycji, to właśnie nieruchomości są jednym z najpewniejszych sposobów na pomnażanie środków finansowych.

Zgodnie z najnowszym raportem Narodowego Banku Polskiego (NBP) o rynku nieruchomości, najem jest aktualnie bardziej opłacalny niż obligacje, a także zapewnia nadwyżkę ponad oprocentowanie kredytu hipotecznego. Pozwala to wnioskować, że inwestowanie w nieruchomości może być jednym z najlepszych sposobów na lokowanie swoich funduszy. Jedną z najlepszych aglomeracji do inwestowania nieruchomości jest Trójmiasto. Świadczą o tym chociażby informacje zawarte w  raporcie NBP “Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2018 roku” średnie ofertowe i transakcyjne stawki najmu na terenie Gdańska przekraczają od II kwartału 2017 roku 40 zł za 1 m kw., a w I kwartale 2018 roku wynosiły 43 zł za 1 m kw. Więcej musimy zapłacić jedynie w Warszawie, gdzie średnia stawka ofertowa i transakcyjna w I kwartale 2018 roku wyniosła 53 zł za 1 m kw. (źródło NBP)

Oprócz oczywistych walorów turystycznych, ważnym atutem Trójmiasta jest rozwijająca się gospodarka i coraz bardziej sieć zagranicznych inwestorów oraz korporacji. Zarówno polskie, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa chętnie decydują się na otwieranie swoich siedzib na Pomorzu. Rozwijająca się gospodarka jest z kolei powodem zwiększonego zapotrzebowania na apartamenty dla kadry zarządczej i menedżerskiej oraz kluczowych pracowników.

Rentowność inwestycji (ROI – Return on Investment)

Niezależnie od tego jaki jest cel nieruchomości inwestycyjnej, to najważniejszym czynnikiem jest rentowność inwestycji, (czyli ROI – Return on Investment) nazywana również stopą kapitalizacji, roczną stopa zwrotu czy po prostu IRR. To nic innego jak zwrot z inwestycji, najczęściej mierzony w czasowym odcinku rocznym. Inwestowanie w mieszkania nadal jest dobrym źródłem zarobku, chociaż wiele zależy od sposobu zarządzania daną nieruchomością. Wszystko dlatego, że w ostatnich latach inwestowanie w nieruchomości stało się bardzo modne. Podaż coraz częściej przewyższa popyt. Oznacza to, że jeśli chcemy, by nasze mieszkanie miało wykazywało jak największy zwrot z inwestycji, musimy dopasować sposób użytkowania mieszkania do współczesnych realiów.

 Sposoby inwestowania w nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości może się odbywać na wiele sposobów. Już sam wynajem stanowi niemały wachlarz możliwości: przeznaczenie mieszkania najem długoterminowy, krótkoterminowy lub najem korporacyjny. Zanim zdecydujemy się na konkretny sposób angażowania swoich środków, warto sprawdzić, który wariant generuje największe możliwości pod względem atrakcyjności stopy zwrotu z inwestycji czy poziom ryzyka.

Wynajem korporacyjny i stopa zwrotu

Z perspektywy zakupu apartamentu na wynajem, najlepszym rozwiązaniem okazuje się wynajem korporacyjny. Przy tradycyjnym, długoterminowym wynajmie mieszkania, stopa zwrotu z inwestycji wynosi ok. 4% – 5% w skali roku, a w przypadku rocznej lokaty bankowej ok. 2% . Najkorzystniejszy jest wynajem korporacyjny przynoszący zysk powyżej 6% w skali roku.

O ile w przypadku najmu długoterminowego stronami umowy jest zazwyczaj właściciel i osoba prywatna, o tyle w przypadku najmu korporacyjnego mieszkanie jest wynajmowane dużym przedsiębiorstwom, spółkom czy korporacjom, które często działają na skalę międzynarodową. Przeznaczenie nieruchomości na najem korporacyjny charakteryzuje się większym bezpieczeństwem transakcji (opłaty za najem bardzo często są regulowane bezpośrednio przez przedsiębiorstwa), ograniczonymi formalnościami, czy większym oraz pewniejszym zyskiem. Dzieje się tak dlatego, że ten rodzaj inwestowania w nieruchomości znacznie zwiększa także szanse pełnej zajętości, czego z całą pewnością nie możemy powiedzieć o wynajmie krótkoterminowym. Do największych wad najmu krótkoterminowego zaliczamy przede wszystkim niepewną, uzależnioną od zajętości mieszkania stopę zwrotu i rosnące w ostatnich latach ceny nieruchomości, które w kluczowych dla tego rodzaju najmu lokalizacjach pozostają na poziomie co najmniej kilkunastu tysięcy za 1 metr kwadratowy. Co ważne, poza sezonem, zainteresowanie wynajmem okazuje się niewielkie, przez co właściciele tego rodzaju mieszkań w poszukiwaniu utraconego dochodu coraz częściej zgłaszają się do Lasota Business Consulting, żeby przeznaczyć nieruchomość na wynajem korporacyjny. Na przestrzeni ostatnich lat trafiło do nas dużo apartamentów pochodzących z wynajmu krótkoterminowego. Wszechstronna wiedza i wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości sprawia, że wiemy, gdzie inwestować, by zapewnić naszym Klientom jak najwyższą stopę zwrotu z inwestycji, i taka właśnie jest idea programu LBC INVEST . 

Autor: Agata Karolina Lasota

http://prestiztrojmiasto.pl/magazyn/100/biznes/lbcinvest-kompleksowy-program-inwestycyjny