+

Zarządzanie aktywami (asset management) to usługa finansowa, którą  kierujemy  do klientów instytucjonalnych oraz segmentu najzamożniejszych klientów indywidualnych.

W ramach usługi proponujemy zarządzanie majątkiem klienta zgodnie z uzgodnioną strategią inwestycyjną oraz jego skłonnością do ryzyka.

W ramach usługi  inwestujemy  środki klienta w instrumenty rynku kapitałowego lub  inne instrumenty finansowe.  Celem zarządzania aktywami jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z kapitału przy uwzględnieniu oczekiwanego przez klienta poziomu ryzyka, horyzontu czasowego oraz innych preferencji.

Do współpracy zapraszamy przede wszystkim wszystkich Partnerów Biznesowych z Azji, Południowej Afryki  i Europoy zainteresowanych lokowaniem kapitału w Polsce.